Aktualności

NARODOWE CZYTANIE W ZESPOLE SZKÓŁ PUBLICZNYCH

 

Narodowe Czytanie to ogólnopolska akcja zainicjowana przez Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego, której głównym celem jest popularyzacja czytelnictwa, zwrócenie uwagi na bogactwo polskiej literatury, potrzebę dbałości o polszczyznę oraz wzmocnienie poczucia wspólnej tożsamości. 6 września 2014r. odbyła się już trzecia edycja Narodowego Czytania podczas której czytano Trylogię Henryka Sienkiewicza.

W tym roku również nasza szkoła włączyła się do akcji. 5 września 2014r. odbyło się w Zespole Szkół Publicznych w Wiązowie czytanie fragmentów tego wielkiego dzieła literackiego. Trylogię czytali zarówno uczniowie Gimnazjum Publicznego w Wiązowie jak również zaproszeni do wspólnego czytania goście: burmistrz Wiązowa – pan Jerzy Krochmalny, sekretarz MiG Wiązów – pani Agnieszka Puzyniak, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wiązowie – pani Barbara Wyka, dyrektor Gminnego Zespołu Oświatowego w Wiązowie – pan Zbigniew Michułka, przedstawiciel Rady Rodziców – pani Agnieszka Zawłocka oraz dyrekcja ZSP w Wiązowie – pani Elżbieta Żuławińska i pani Bogumiła Hołowata. Podczas Narodowego Czytania odbył się także konkurs na najpiękniej przeczytany przez uczniów fragment powieści, w którym jurorami byli zaproszeni goście. Zwyciężyli w nim: Karolina Dłutowska (IIB), Dawid Teneta (IIB) i Łukasz Zańko (IIID). Narodowemu Czytaniu w naszej szkole towarzyszyła wystawa twórczości Henryka Sienkiewicza oraz wystawa prac uczniów szkoły podstawowej biorących udział w konkursie plastycznym: ”Portret Henryka Sienkiewicza”, a poprzedził ją quiz dla gimnazjalistów nt: „Życie i twórczość H. Sienkiewicza”.

Była to dla wszystkich uczestników niezapomniana przygoda intelektualna z tak wybitnym dziełem literackim jakim jest Trylogia Henryka Sienkiewicza. Całe przedsięwzięcie w naszej szkole przygotowały panie: Edwarda Derkowska, Katarzyna Kawałko- Pudlis i Małgorzata Walasek. 

 

 

 

 

 

 

 

Spotkanie z rodzicami

Dnia 16 września 2014 roku o godzinie 16:30 odbędzie się spotkanie z rodzicami uczniów klas I - VI  Szkoły Podstawowej.

Dnia 18 września 2014 roku o godzinie 16:30 odbędzie się spotkanie z rodzicami uczniów klas I-III Gimnazjum.

Najlepsi uczniowie w szkole podstawowej w roku szkolnym 2013/2014

 

LP

IMIĘ I NAZWISKO

ŚREDNIA

KLASA

1

Mariusz Muszyński

4.9

4A

2

Kamila Otwinowska

5.0

4A

3

Magdalena Oleksiewicz

5.1

4A

4

Zuzanna Koreńczuk

4.8

4B

5

Ewelina Krems

4.9

4B

6

Małgorzata Szczutowska

5.0

4B

7

 Monika Baranowska

5.3

4B

8

Norbert Ewiak

5.3

4B

9

Filip Schutterly

5.3

4B

10

Emilia Zawłocka

5.3

4B

11

Mateusz Dawidowicz

5.1

4B

12

Karina Korpowska

5.2

4B

13

Jakub Muszyński

5.1

4B

14

Dominik Nyga

5.2

4B

15

Eryk Nowakowski

4.8

5A

16

Aleksandra Augustyniak

4.8

5A

17

Bartłomiej Kaczmarek

4.8

5A

18

Michał Mossoń

4.9

5A

19

Monika Tabak

4.8

5A

20

Klaudia Wilczko

5.4

5A

21

Martyna Twardowska

5.3

5A

22

Jakub Wroński

5.2

5A

23

Barbara Czarna

5.36

5B

24

Anna Hołowata

5.55

5B

25

Kalina Kwiatkowska

5.09

5B

26

Zofia Można

5.0

5B

27

Dagna Pabian

5.64

5B

28

Anna Weronica

5.09

5B

29

Jakub Cięszczyk

5.0

6A

30

Agnieszka Polańska

5.0

6A

31

Anna Głodek

5.18

6A

32

Julia Kabała

5.36

6A

33

Marta Skorupska

4.91

6B

34

Maciej Zawistowski

6.0

6B

35

Katarzyna Zańko

5.64

6B

36

Estera Stupeń

5.36

6B

37

Jagoda Szymanowicz

5.36

6B

38

Maja Wilman

5.27

6B

39

Aleksandra Michniewicz

5.18

6B

40

Wiktoria Rułka

5.18

6B

 

XIV KONKURS STYPENDIALNY „ZDOLNY ŚLĄSK”

 

Przed wakacjami pomyśl stypendium na nowy rok szkolny!
Uwaga zdolni Dolnoślązacy – czekają na Was stypendia!

 

Stypendia Programu „zDolny Śląsk”, każde w kwocie od 2500 zł do 3500 zł rocznie, ufundowane m.in. z dotacji Samorządu Województwa Dolnośląskiego, czekają na młodych uzdolnionych Dolnoślązaków. Fundacja Edukacji Międzynarodowej ogłasza rozpoczęcie czternastej edycji Konkursu Stypendialnego „zDolny Śląsk”. W tym roku konkurs ogłaszany jest jeszcze przed zakończeniem roku szkolnego, aby kandydaci starający się o stypendia mogli zebrać potrzebne dokumenty i opinie, zanim ich szkoły ograniczą swoją działalność na czas wakacji.

Wnioski o przyznanie stypendium można przesyłać do Fundacji Edukacji Międzynarodowej do 29 sierpnia 2014. Nagradzane będą osiągnięcia naukowe, artystyczne, sportowe i działalność społeczna.

 

Konkurs Stypendialny „zDolny Śląsk” organizowany jest od 2002 roku – w ramach Dolnośląskiego Systemu Wspierania Uzdolnień – przez Fundację Edukacji Międzynarodowej, a finansowany dzięki wsparciu Samorządu Województwa Dolnośląskiego i pieniędzy Fundacji zebranych z odpisu 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego. W dotychczasowych edycjach konkursu pomoc otrzymało już ponad 900 dolnośląskich uczniów. Na stypendia wydatkowano ponad 1 200 000 złotych. Od 2007 roku w propagowanie idei Konkursu włączyli się tzw. „Poławiacze pereł” – skupione wokół Fundacji Edukacji Międzynarodowej organizacje społeczne z kilku powiatów Dolnego Śląska. Stypendia pomogły laureatom w kontynuacji nauki, osiąganiu kolejnych sukcesów, stanowiły bodziec do dalszego rozwoju i podbudowały wiarę we własne możliwości.

 

 

 

Promowanie działalności społecznej wśród młodzieży ma zasadnicze znaczenie dla tworzenia dolnośląskiego kapitału społecznego. Dlatego przy ocenie kandydatów na stypendystów Programu „zDolny Śląsk” obok osiągnięć czysto naukowych, sportowych czy artystycznych, brane pod uwagę jest także społeczne zaangażowanie młodych Dolnoślązaków. Dodatkowo, już od 3 lat, istnieje dla społeczników osobna kategoria stypendialna, w której nagradzane są wyłącznie osiągnięcia z dziedziny wolontariatu i działalności na rzecz innych.

 

Szczegółowe zasady tegorocznego Konkursu Stypendialnego „zDolny Śląsk” opisane są na stronie internetowej Fundacji Edukacji Międzynarodowej www.zdolnyslask.fem.org.pl w części "aktualny konkurs”. Tam można też pobrać wzór wniosku. Wnioski należy przesłać wyłącznie drogą pocztową na adres Fundacji: ul. Zielińskiego 38, 53-534 Wrocław do 29 sierpnia 2014 roku (decyduje data stempla pocztowego). Ogłoszenie wyników nastąpi na pod koniec września.  

 

W wypełnianiu wniosków pomogą także „Poławiacze pereł” – sieć lokalnych organizacji pozarządowych współpracujących z Fundacją Edukacji Międzynarodowej w ramach wspierania uczniów uzdolnionych na Dolnym Śląsku (szczegóły: www.fem.org.pl/polawiacze).

 


Z poważaniem,

 

Agnieszka Grędysa 

Koordynator projektów 

 

Fundacja Edukacji Międzynarodowej 

 

PL 53-534 Wrocław, ul. Zielińskiego 38 

 

tel. +48 71 782 26 27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wyjazd do Chełma Lubelskiego

W dniach 22-24.05.2014r. poczet sztandarowy naszego gimnazjum przebywał na zaproszenie Ogólnopolskiego Związku Kombatantów w Chełmie Lubelskim biorąc udział w uroczystościach patriotycznych II Armii Wojska Polskiego.